Public
Authored by Kara Bend

Nhung li giai cho cac truong hop ho so vay tin chap “bat vo am tin”

Những lí giải cho các trường hợp hồ sơ vay tín chấp “bặt vô âm tín”

Khi bạn đang có nhu cầu vay tín chấp, bạn đã liên hệ với nhân viên và cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu, nhưng đã vài ngày hay thậm chí vài tuần trôi qua mà không thấy hồi âm. Lí do là gì?

Vay tín chấp hiện nay đang là dịch vụ khá “hot” với những thủ tục và quy trình đơn giản dễ dàng. Tuy nhiên không ít trường hợp khách hàng đã làm hồ sơ những không có hồi đáp. Những trường hợp này có thể nằm trong các lí do sau:

Khách hàng bị nợ xấu

Nếu trước đó nhân viên tư vấn chưa dùng số chứng minh nhân dân để check CIC của khách hàng mà tiến hành thu hồ sơ luôn, sau đó khi hồ sơ của khách hàng đưa nhập lên hệ thống và kiểm tra thì mới phát hiện khách có nợ xấu.

Thì lúc này hồ sơ của khách hàng sẽ bị từ chối và thường không có thông báo đến khách hàng. Nếu có thông báo thì nhân viên tư vấn trực tiếp sẽ thông báo, nhưng họ thường “quên” bước này. Tìm hiểu thông tin bằng cách click vào: http://vaynhanh24h.com/vay-tin-chap

Khách hàng không đủ điều kiện để làm hồ sơ

Nhiều khi do nhân viên tư vấn chưa nắm vững điều kiện của các gói sản phẩm vay, vì thế nhầm lẫn và thu hồ sơ của khách và cho rằng đủ điều kiện. Nhưng khi nộp lên hệ thống thì bộ phận thẩm định không chấp nhận.

Hiện nay vay tín chấp có khá nhiều gói sản phẩm cho vay, mỗi sản phẩm lại có những điều kiện riêng biệt. Nếu không nắm kĩ những điều kiện này có thể sẽ không biết chắc chắn được rằng mình có được hỗ trợ hay không.

Vì dụ như vay qua lương tại công ty tài chính Fe Credit, khách hàng cần có mức lương tối thiểu từ 3 tháng trở lên. Vay qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì thời hạn hợp đồng từ 1 năm, vấn đề này rất dễ nhầm lân. Khách hàng nhẫm lẫn khi mình đã đóng phí 1 năm, tuy nhiên thời hạn kể từ khi kí hợp đồng cho đến hiện tại chưa đủ 1 năm là không đủ điều kiện.

Hoặc những quy định về giấy tờ như: Hợp đồng lao động cần phải có dấu tròn, dấu vuông ngân hàng không chấp nhận; sao kê ngân hàng cần có chữ ký của nhân viên sao kê; hoặc 2 tờ sao kê phải có dấu giáp lai,…v.v

Có rất nhiều những quy định giấy tờ cho những sản phẩm vay, nếu khách hàng đã không biết mà nhân viên tư vấn còn không nắm rõ sẽ khiến tình trạng hồ sơ của khách hàng bị “dậm chân tại chỗ”.

Hồ sơ của bạn đang nằm trên hệ thống

Trước khi làm hồ sơ với nhân viên này, bạn đã có liên hệ một nhân viên khác để nộp hồ sơ và nhầm tưởng là 2 bên. Nhưng thực chất nếu 2 nhân viên cùng của một ngân hàng thì bạn không thể làm 2 hồ sơ được.

Khi nhân viên sau nhập lên hệ thống thì mới phát hiện hồ sơ của bạn đã tồn tại.

Hồ sơ của bạn trước đó đã bị từ chối

Bạn đã từng làm hồ sơ vay tín chấp tại tổ chức tín dụng đó, nhưng đã bị từ chối. Sau đó bạn liên hệ và tiếp tục làm hồ sơ. Thì lúc này, trên hệ thống vẫn còn lưu hồ sơ cũ và có thông báo hồ sơ đã bị từ chối. Lúc này hồ sơ mới không có giá trị, thường thì sau khoảng thời gian từ 3 đến 5 tháng mới có thể làm lại. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại: https://plus.google.com/communities/115002639183574124671

Phát hiện có gian lận trong hồ sơ

Nhiều khách hàng có rất nhiều khoản nợ, và muốn giả mạo một hồ sơ “trong sạch” để có thể có được khoản vay. Tuy nhiên, những hành vi gian lận thường không qua mắt được các nhân viên thẩm định của các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Vì thế, lúc này hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối không cần thông báo.

Xem thêm thông tin hữu ích bằng cách truy cập vào đường link: https://www.linkedin.com/pulse/vay-tien-tin-chap-nhanh-tai-ha-noi

Trên đây là một số trường hợp mà khách hàng đã nộp hồ sơ nhưng “bặt vô âm tính”, lúc này để muốn biết tình trạng hồ sơ của mình, khách hàng cần liên hệ với nhân viên đã trực tiếp làm hồ sơ cho mình trước đó để tìm hiểu nguyên nhân là chính xác nhất nhé.

 

71 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment