Public
Authored by Blog Nhân Sự

Những hậu quả nghiêm trọng khi thuê dịch vụ bảo vệ kém chuyên nghiệp

 

Hiện nay, số lượng các công ty bảo vệ ngày càng tăng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc lựa chọn dịch vụ bảo vệ uy tín, chuyên nghiệp. Bởi nếu không Tìm hiểu về dịch vụ bảo vệ, rất có thể bạn phải sử dụng bảo vệ của công ty kém chuyên nghiệp và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau đây.

 

Nguy cơ mất tài sản

 

Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ trong coi, bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp, công ty hay văn phòng. Nhiệm vụ này càng quan trọng hơn khi vào ban đêm – lúc này mọi người về hết nên mọi tài sản của công ty đều sẽ được giao hết cho nhân viên bảo vệ thực hiện trông coi.

Nguy cơ mất tài sản nếu thuê dịch vụ bảo vệ kém chuyên nghiệp

 

Tuy nhiên, do bạn sử dụng dịch vụ bảo vệ kém chuyên nghiệp nên đội ngũ nhân viên bảo vệ không được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng trước khi đi làm. Do đó, họ có thể vi phạm đạo đức, nhân cách mà không ngần ngại trộm cắp tài sản của công ty. Vì thế, nếu tư cách đạo đức không tốt, họ khó có thể cưỡng lại sức hút của những món tài sản có giá trị tại các văn phòng, công ty.

 

Nguy cơ mất uy tín, mất khách hàng

 

Xem thêm một trong những tác hại khi sử dụng dịch vụ bảo vệ kém uy tín chính là làm tăng nguy cơ mất khách, mất uy tín của doanh nghiệp, công ty hay cửa hàng. Bởi người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, đối tác khi bước chân đến đơn vị của bạn chính là bảo vệ.

 

Tuy nhiên, do bảo vệ không được đào tạo bài bản nên cách nói chuyện của họ có thể cộc lốc, mất lịch sự, không đảm bảo vấn đề an toàn cho tài sản của khách như đồ đạc, xe cộ… Những điều này sẽ khiến đơn vị của bạn nhận điềm trừ rất lớn từ khách hàng, đối tác. Vì thế, họ có thể không chịu ký kết hợp đồng, không hợp tác với đơn vị hay không ghé thăm cửa hàng của bạn nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn doanh thu của đơn vị.

Nguy cơ mất uy tín, mất khách hàng nếu nhân viên bảo vệ bất lịch sự

 

Nguy cơ phá vỡ sự chuyên nghiệp của công ty

 

Bạn đã cố gắng xây dựng hình ảnh công ty thật chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác. Tuy nhiên, chỉ vì một người nhân viên bảo vệ không được đào tạo kỹ lưỡng đã khiến hình ảnh gây dựng bao lâu nay của công ty bị phá vỡ chỉ trong vài phút. Điều này chắc chắn sẽ khiến khách hàng mất thiện cảm với công ty và niềm tin của đối tác, khách hàng đối với đơn vị bạn cũng bị lung lay. Do đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành công của doanh nghiệp.

 

XEM THÊM Công ty dịch vụ bảo vệ tốt và chuyên nghiệp nhất tại link: https://enetget.com/SaigonSecurity

 

Trên đây là một số hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng dịch vụ bảo vệ kém chuyên nghiệp. Vì thế, các bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn công ty bảo vệ uy tín, tốt và chuyên nghiệp nhất.

Những hậu quả nghiêm trọng khi thuê dịch vụ bảo vệ kém chuyên nghiệp 6.1 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment