Public
Authored by Manh

Giải mã giấc mơ thấy con cá

Edited

Thông thường con người ta thường hay mơ nhiều giấc mơ trong đêm. Có những giấc mơ xấu, nhưng cũng có các giấc mộng đẹp. Vậy nếu nằm mơ thấy cá thì có những điềm báo gì? những anh em đánh lô đề nên đánh số gì khi mơ thấy cá? Sau đây các chuyên gia dự đoán XSMN sẽ bật mí cho bạn con số vip nhé

Mơ thấy bạn bắt được nhiều cá

Trong giấc mộng nhiều khi bạn sẽ mơ bắt được nhiều cá. Giấc mơ này sẽ dự báo có thể bạn sẽ nhận được món quà có giá trị tinh thần cao từ người thân, nhiều khi còn được hưởng thừa kế khối tài sản cực kỳ khổng lồ.

Nếu bạn là phụ nữ thì mơ thấy bắt được nhiều cá dự báo dự báo chồng bạn sẽ được nhiều tài sản, hoặc có đất đai thừa kế. Nếu là đàn ông thì mơ thấy cá có thể báo hiệu nhiều tai họa.

Còn trong số đề thì khi mơ thấy cá nên đánh con 34. Chắc chắn trúng đề đó.

696 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment