Public
Authored by alana11

Quyền lợi khi người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Quyền lợi khi người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Luật pháp Việt Nam quy định rất nhiều điều với các nhà đầu tư ngoại quốc nhằm bảo vệ thị trường bất động sản cũng như các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên các nhà đầu tư nước ngoài cũng có những lợi ích thu hút nhất định.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục và sở hữu những bất động sản ưng í, bạn không đủ thông tin để định hướng mình sẽ sử dụng chúng thế nào để không vi phạm pháp luật Việt Nam.

May mắn thay, điểm hấp dẫn lại nằm ở chính phân đoạn này. Ở Việt Nam cho phép bạn sử dụng nhà đất, bất động sản trên thị trường với những quyền lợi gần như tương đương với những công dân tại đây, dưới sự kiểm soát của chính quyền các địa phương.

Nhiều bạn đọc đã hỏi chúng tôi rất nhiều về vấn đề này. Hãy xem những thông tin được  Rao vặt mua bán nhà đất chia sẻ dưới đây:


Những quyền lợi với nhà đầu tư nước ngoài

Bạn có thể lựa chọn cho thuê bất động sản

Mua bán bđs cho biết người nước ngoài có thể cho thuê bất động sản của mình cho bất kỳ mục đích nào mà pháp luật không cấm, nhưng một điều bắt buộc là phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở địa phương trước khi cho thuê tài sản. 

Trong trường hợp này, bạn phải chịu thuế bất động sản của Việt Nam. Nếu bạn là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc nếu bạn kết hôn với một công dân Việt Nam, bạn có quyền hưởng quyền sở hữu hoàn toàn đối với bất động sản thì thủ tục sẽ bớt rắc rối hơn.

Ngoài ra, theo y9hNar3.gif Những điều cần biết khi đầu tư mua bán nhà đất - Mua bán bđs - Ancu.me rất nhiều người nước ngoài hiện nay chọn đầu tư bđs tại Việt Nam theo cách này. Họ lựa chọn đầu tư, xây dựng các khu nhà ở cho thuê hay các khách sạn, nhà nghỉ sau đó cho chính người Việt Nam hoặc du khách nước ngoài thuê lại.

Nhà đất cần bán giá rẻ cho rằng việc này mang lại cho họ những khoản lợi nhuận cực kì hứa hẹn.


Các nhà đầu tư có thể cho thuê bđs của mình

Các quyền lợi về chuyển nhượng

Nếu bạn đã mua nó, tất nhiên bạn có thể quyết định sống trong ngôi nhà nhưng cũng có thể cho thuê hoặc chuyển quyền sở hữu cho người khác mà không gặp bất kỳ khó khăn nào dưới sự hướng dẫn của các trung tâm môi giới cũng như chính quyền địa phương.

Để cho thuê, bạn sẽ cần xin sự cấp phép từ ủy ban nhân dân địa phương. Còn nếu bạn muốn bán lại, chuyển quyền sở hữu thì tốt nhất là nhờ đến sự tư vấn của các trung tâm môi giới uy tín và sự giúp đỡ từ các cán bộ địa phương.

Thường thì bạn sẽ có quyền sở hữu và sử dụng là 50 năm nếu không muốn gia hạn tiếp. Thủ tục gia hạn cũng không quá khó khăn nhưng phần lớn những người nước ngoài khác đều lựa chọn không gia hạn để trải nghiệm thêm các môi trường mới.

Bạn cũng có thể cập nhật thêm các RDKIIJs.gif Mua bán nhà đất - Rao vặt nhà đất miễn phí - Nhà đất cần bán giá rẻ mới nhất.

2 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment